Følg Oslo lufthavn

Trafikkvekst ved Oslo Lufthavn

Pressemelding   •   jan 13, 2015 12:35 CET

På Oslo Lufthavn var trafikkveksten på 4,8 prosent i 2014 sammenliknet med 2013 (Foto: Oslo Lufthavn AS). 

Passasjertrafikken til og fra Avinors lufthavner økte med 2,7 prosent i 2014, og passasjertallet endte på over 50 millioner. Samtidig er tendensen en utflating – og enkelte steder en svak reduksjon i antallet passasjerer. Oslo Lufthavn hadde i fjor en trafikkvekst på 4,8 prosent sammenlignet med 2013.Totalt reise 24 269 152 passasjerer gjennom Oslo Lufthavn i 2014. 

- Vi har hatt et godt år ved Oslo Lufthavn. Antall passasjerer har økt med over 1,1 millioner (4,8 prosent) fra 2013, sier administrerende direktør Øyvind Hasaas. 

Mens trafikkveksten ved Avinors lufthavner var på over 4,3 prosent i 2013, var veksten i 2014 halvannen prosent lavere. Trenden de siste månedene har også vist flere tegn på utflating av trafikken. I desember endte den samlede veksten ved Avinors lufthavner på 0,6 prosent sammenlignet med desember i fjor – og måneden før var det en svak nedgang i trafikken.

-Selv om det i fjor ble satt ny trafikkrekord med over 50 millioner passasjerer over lufthavnene våre, har vi i 2014 sett en tydelig tendens til utflating i trafikken, som startet i fjor høst. Så er spørsmålet om vi står foran en lengre periode med lavere vekst og mulig trafikknedgang, eller om bildet endrer seg utover året, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Desembertallene for de fire største lufthavnene viste vekst for Oslo Lufthavn (over 2 prosent), men en svak nedgang i trafikken ved de andre tre.

-Passasjerveksten var sterk de første ti månedene, men avtok mot slutten av året. Vi hadde vekst i både november og desember, men veksten er noe mindre enn forventet. Det har vært en justering av rutetilbudet ved flere lufthavner- og en større usikkerhet i markedet, blant annet knyttet til lav oljepris og hvordan dette vil påvirke den norske økonomien, sier administrerende direktør ved Oslo Lufthavn, Øyvind Hasaas.

Antall flybevegelser (avganger og landinger) for Avinor gikk i 2014 opp med 2,7 prosent. For Oslo Lufthavn er tallet det samme.

Totalt reiste 24 269 152 passasjerer gjennom Oslo Lufthavn i 2014. I 2013 var tallet 23 159 233. 

Avinor bidrar til at rundt 50 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Dette inkluderer tårn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av servicetilbud ved lufthavnene. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på lufthavnene.

Oslo Lufthavn AS er et heleid datterselskap av Avinor. Selskapet eier og driver Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn, som er et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Norge med ca. 23 millioner reisende og mer enn 230 000 flybevegelser per år. 

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar