Følg Oslo lufthavn

Tolv millioner passasjerer første halvår

Pressemelding   •   jul 13, 2015 13:20 CEST

De seks første månedene av 2015 har gitt en vekst i flytrafikken ved Oslo Lufthavn på 0,6 prosent, sammenliknet med 2014. Nesten tolv millioner passasjerer reiste til og fra Norges hovedflyplass.

Totalt 11 796 812 passasjerer reiste til og fra Oslo Lufthavn første halvår 2015, sammenliknet med 11 728 252 i første halvår i 2014. Det gir en trafikkvekst på 0,6 prosent. Antall flybevegelser går fra 119 787 i 2014 til 114 915 i 2015, en nedgang på 4,1 prosent.

- Den største økningen ser vi på rutetrafikken til utlandet som går opp med 4,1 prosent fra 6 273 717 til 6 400 902. Størst prosentvis nedgang ser vi chartertrafikken som går fra 520 681 første halvdel i fjor til 413 207 første halvdel i år, en nedgang på 20,6 prosent, sier trafikkdirektør Jasper Spruit.

Svak nedgang i juni
Trafikktall for juni viser en svak nedgang sammenliknet med samme måned i fjor. 2 433 510 reiste i juni 2015, mot 2 437 723 i juni 2014. Dette gir en nedgang på 0,2 prosent. Tall for årets juni er likevel høye, da juni 2014 fortsatt er rekord for antall passasjerer på en enkelt måned.

Trondheim størst
De tre største rutene fra Oslo Lufthavn er fortsatt til destinasjoner i Norge, med Trondheim på topp foran Bergen og Stavanger. Ruten til Trondheim er klart størst med nesten en million passasjerer. Rutene til København og Stockholm følger på plassene bak.

Stavangerruten er den som har størst nedgang så langt i år. 767 559 reiste første halvår i 2015 mot 802 832 i 2014, en nedgang på 4,4 prosent.

- Nedgangen i innlandstrafikken går ned fra 5 454 535 i første halvår 2014 til 5 395 910 i 2015, en nedgang på 1,1 prosent. Det er nærliggende å knytte nedgangen til oljerelatert virksomhet, noe som særlig blir tydelig på ruten mellom Oslo og Stavanger der drøyt 35 000 færre reiste i år sammenliknet med i fjor, sier Spruit.

Trafikktallene ligger nederst. 

Avinor bidrar til at rundt 50 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Dette inkluderer tårn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av servicetilbud ved lufthavnene. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på lufthavnene.

Oslo Lufthavn AS er et heleid datterselskap av Avinor. Selskapet eier og driver Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn, som er et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Norge med ca. 24 millioner reisende og mer enn 235 000 flybevegelser per år. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar