Følg Oslo lufthavn

To år igjen – utbyggingsprosjektet er i rute!

Pressemelding   •   apr 27, 2015 10:00 CEST

(Gardermoen, 27.04.2015) Etter første spadetak i 2011 er over to tredjedeler av utbyggingen med nye taksebaner og flyoppstillingsplasser, ny avgangs- og ankomsthall, ny jernbanestasjon og ny pir ferdig. Når «nye» Oslo Lufthavn åpner dørene 27. april 2017 er kapasiteten økt til 28 millioner passasjerer i året.

- Vi er i rute og alt ligger til rette for at vi skal kunne ha den offisielle åpningen torsdag 27. april i 2017, sier administrerende direktør ved Oslo Lufthavn AS, Øyvind Hasaas.

Samtidig drift og utbygging

Det har helt fra begynnelsen vært et premiss at utbyggingen ikke skulle være til hinder for flytrafikken, og dette er krevende med tanke på at dette er et av Norges største landbaserte utbyggingsprosjekter.

­- Vi er veldig opptatt av at driften skal gå så normalt som mulig under utbyggingen. Det er krevende med tanke på prosjektets størrelse. At vi nå er ferdig med to tredjedeler og har lyktes med å opprettholde en god punktlighet, også på vinteren, er vi svært tilfredse med, sier Hasaas.

Nesten dobbelt så stor

Når utvidelsen står ferdig i 2017 vil passasjerene få store vrimlearealer både før og etter sikkerhetskontrollen. Sikkerhetskontrollen utvides med 12 nye sluser og vil være samlet i ett område, som i dag. Passasjerene får kort gangavstand til både innlands- og utenlandsfly og servicetilbudet vil utvides med nye serveringssteder og flere og større butikker. Det vil også bli flere nye, godt plasserte toaletter og stellerom.

Totalt bygges det på med 117 000 m². En ny pir og en ny avgang- og ankomsthall er de mest fremtredende endringene på lufthavnen.

Den nye piren som ble påbegynt i 2013 vil strekke seg mot nord og håndtere både utland- og innlandstrafikk, adskilt i to nivåer. Den er 300 meter lang og får et areal på 63 000 m². Den får et moderne arkitektonisk uttrykk som skiller seg fra dagens, og har blant annet et karakteristisk utvendig tretak.

Den nye avgangs- og ankomsthallen vil få samme karakteristiske takform og volum som i dag. Den gjør at kapasiteten i avgangshallen økes med 34 nye innsjekkingsskranker, såkalte walkthrough-skranker, som er mer effektive og fleksible enn dagens løsning. De gir også mindre kø. Tilbygget får også et helt nytt bagasjeanlegg.

Les mer om prosjektet og last ned illustrasjoner her: www.osl.no/2017

Se vår nye animasjonsfilm her (vedlagt for nedlasting til redaksjonell bruk)

Avinor bidrar til at rundt 50 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Dette inkluderer tårn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av servicetilbud ved lufthavnene. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på lufthavnene.

Oslo Lufthavn AS er et heleid datterselskap av Avinor. Selskapet eier og driver Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn, som er et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Norge med ca. 24 millioner reisende og mer enn 235 000 flybevegelser per år. 

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar