Følg Oslo lufthavn

Politisk streik 28. januar vil påvirke flytrafikken

Pressemelding   •   jan 26, 2015 12:41 CET

På grunn av forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven, varsler LO, YS og Unio en politisk markering onsdag 28. januar mellom klokken 1400 og 1600. Dette innebærer forstyrrelser i flytrafikken.

Streiken vil ha konsekvenser for bemanningen på lufthavnene, men det er ennå ikke klart hvor store konsekvensene vil bli for flytrafikken til og fra Avinors lufthavner. Avinor vil komme tilbake med mer informasjon så snart dette foreligger.

For informasjon om egen flygning bes reisende holde seg orientert gjennom sitt flyselskap.

Abulanseflygninger og redningstjenesten vil ikke påvirkes av streiken.

Avinor bidrar til at rundt 50 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Dette inkluderer tårn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av servicetilbud ved lufthavnene. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på lufthavnene.

Oslo Lufthavn AS er et heleid datterselskap av Avinor. Selskapet eier og driver Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn, som er et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Norge med ca. 24 millioner reisende og mer enn 235 000 flybevegelser per år. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar