Følg Oslo lufthavn

Oslo Lufthavn størst i Norden

Pressemelding   •   des 11, 2014 12:21 CET

Tross svak passasjervekst, var Oslo Lufthavn Nordens største flyplass i november.

Antall passasjerer som reiste til og fra Avinors lufthavner i november gikk svakt ned sammenlignet med samme måned året før.

Utlandstrafikken gikk opp med 2 prosent, mens innlandstrafikken gikk ned med 1,3 prosent. Dette ga i sum en nedgang på 0,3 prosent. Totalt reiste 3 923 803 passasjerer til og fra Avinors lufthavner i november. Og totalt har nærmere 47 millioner passasjerer reist til og fra Avinors lufthavner så langt i år.

- For første gang på 6 år har vi registrert en nedgang i flytrafikken, og vi har sett en utflating i veksten de siste par månedene. Dette har nok en sammenheng med de utfordringene norsk økonomi står overfor, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Han peker likevel på en eventuell nedgang i flytrafikken framover, historisk sett vil bli avløst av ny vekst.

- Derfor er det viktige at det er de langsiktige prognosene som ligger til grunn for de tiltakene vi velger å gjennomføre, som at vi nå utvider kapasiteten på Oslo Lufthavn og i Bergen. Samtidig jobber Avinor målbevisst med å redusere kostnadsnivået og effektivisere virksomheten, slik at vi kan håndtere konjunktursvingninger, sier Falk-Petersen.

Slo København
Oslo Lufthavn var den eneste av de fire største lufthavnene i landet med trafikkvekst i november. De hadde en vekst på 1,7 prosent. 

- Selv om økningen i november er en del lavere enn hva vi har totalt i 2014, er vi godt fornøyde med at veksten fortsetter, sier administrerende direktør ved Oslo Lufthavn, Øyvind Hasaas.
1 854 907 passasjerer reiste til eller fra Norges hovedflyplass i november, noe som gjorde Oslo Lufthavn til Nordens største lufthavn målt i antall passasjerer.

- Det selvfølgelig alltid litt ekstra stas å slå våre venner i København, sier Hasaas med et smil.

- At Oslo Lufthavn var Nordens største lufthavn i november, målt i antall passasjerer, er inspirerende for hele organisasjonen vår, legger konsernsjef Dag Falk-Petersen til.

Trafikktallene for Oslo Lufthavn kan lasts ned under

Oslo Lufthavn AS er et heleid datterselskap av Avinor. Selskapet eier og driver Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn, som er et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Norge med ca. 23 millioner reisende og mer enn 230 000 flybevegelser per år. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar