Følg Oslo lufthavn

Oppdatert informasjon om mulig streik

Pressemelding   •   jun 09, 2016 18:05 CEST

Foto: Oslo Lufthavn

Situasjonen mellom NHO Service og Parat er pr. torsdag kveld ikke avklart. Avinor Oslo Lufthavn fortsetter planleggingen med tanke på en mulig streik.

Oppdatert 04.00: Avinor Oslo Lufthavn har fått bekreftet fra partene i konflikten og fått aksept for at oppstart av streik ikke starter før seks timer etter brudd i mekling. 

Oslo Lufthavn har tidligere varslet at sikkerhetskontrollen blir stengt fra klokka 06.00 fredag 10. juni med bakgrunn i varsel om plassfratredelse fra Parat. Dette fordi redusert kapasitet vil gi store sikkerhetsmessige utfordringer. Inntil streiken eventuelt blir iverksatt er det normal drift ved Oslo Lufthavn.

Med ønske om å legge best mulig til rette for passasjerene vil Oslo Lufthavn holde sikkerhetskontrollen åpen så lenge som mulig:

- Det er besluttet at vi holder sikkerhetskontrollen åpen så lenge det er forsvarlig. Det gjøres forløpende vurderinger av Oslo Lufthavn i tett dialog med politi og andre enheter. Antallet mennesker i avgangshallen og på baksiden av sikkerhetskontrollen avgjør om vi holder sikkerhetskontrollen åpen. Dette handler om hvor mange mennesker som er tillatt i terminalen til enhver tid blant annet med bakgrunn i brannforskrifter, sier kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen.

Store konsekvenser
De reisende oppfordres til å møte som normalt. For informasjon om den enkeltes reise, må man kontakte sitt flyselskap.

Dersom antallet reisende blir høyere enn forsvarlig kan det også bli aktuelt å stenge sikkerhetskontrollen før streiken inntreffer.

- Vi gjør alt vi kan for å avvikle trafikken på en best mulig måte med de forutsetningene vi har, men dessverre vil en eventuell streik gi store konsekvenser for alle som skal ut og reise, sier Andersen.

- Samtidig ønsker vi også å oppfordre de reisende, så langt det lar seg gjøre, å kun reise med håndbagasje og dermed redusere belastningen på bagasjeanlegget.

All transfer går som normalt, med unntak av Connecting Norway som stenger kl. 14.00 og transfer for reisende fra utland til innland, som stenges når sikkerhetskontrollen stenger.

Oslo Lufthavn vil oppdatere situasjonen fortløpende på egen hjemmeside, i sosiale medier og via media.

Avinor har ansvar for de 46 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo Lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Kommentarer (6)

  «Trykk her for oppdatert informasjon»..????? Det er for TYNT at jeg finner mer oppdatert informasjon hos VG enn hos Avinor.

  - Mareno Leonhardsen - 10-06-2016 00:46 CEST

  Late folkeslag

  - Javel - 10-06-2016 00:59 CEST

  Hvor finner jeg oppdatert informasjon??? Vi skal fly i morgen tidlig, men vet fortsatt ikke hva som skjer????

  - Tone Wilberg - 10-06-2016 02:04 CEST

  Bra uppdateringar på denna soppan. Hur ska man veta om man måste åka dit före klockan 6 när det inte kommer några uppdateringar?

  - Jörgen persson - 10-06-2016 03:58 CEST

  Takk til V G, men hva er denne siden til Avinor godt for ?

  - James stove lorentzen - 10-06-2016 04:32 CEST

  Det er for dårlig at info blir lagt ut på VG før oppdatering på siden vi får beskjed om at vi skal følge med på!

  - Tone Wilberg - 10-06-2016 04:36 CEST

Legg til kommentar

Kommentar