Følg Oslo lufthavn

​Lærte opp 22 000 ansatte – blir tildelt DOGA-merket

Pressemelding   •   nov 15, 2017 12:30 CET

27. april 2017 åpnet nye Oslo lufthavn, et av de største landbaserte byggeprosjektene i Norge. Dette innebar et massivt opplæringsbehov for å gjøre de 22 000 ansatte på Oslo lufthavn klare for åpningen. Nå er Avinor Oslo lufthavn, sammen med EGGS Design, tildelt DOGA-merket for design og arkitektur for opplæringsprogrammet «læringsreisen», som ble gjennomført i 2016 / 2017.

Slik begrunner juryen tildelingen av DOGA-merket til Avinor Oslo lufthavn og EGGS Design:

«Læringsreisen lykkes i å løse en uhyre kompleks oppgave: å lage et enhetlig opplæringsprogram som favner 22 000 ansatte – fra piloter til kioskansatte. Dette er et prosjekt som raskt kunne gått skikkelig galt om man hadde tenkt i siloer og ikke tatt brukerperspektivet godt nok med i prosessen, men her makter man å tenke på tvers og konsentrere seg om å lage en best mulig opplevelse for brukeren, som jo er den avgjørende suksessfaktoren, uansett hvor pent grensesnittet måtte være. Den nytenkende måten tjenestedesign er brukt tverrfaglig på i dette arbeidet, er eksemplarisk og veldig godt håndverk. Vi er imponert over hvor enkelt og tydelig man har greid å gjøre både grensesnitt og progresjon, og vil også berømme prosjektet for hvordan det visuelle løfter hele opplevelsen.»

- Vi er svært stolte når vi nå blir tildelt denne utmerkelsen sammen med EGGS Design, sier lufthavndirektør Øyvind Hasaas.

- Vi hadde en enorm utfordring foran oss når vi skulle sette i drift de nye arealene på Oslo lufthavn. Vi valgte et innovativt opplæringsprogram som var krevende både for selskapene på lufthavnen og for de ansatte, men vi er sikre på at dette var nøkkelen til den suksessen vi opplevde da vi åpnet nye Oslo lufthavn i april i år, fortsetter han.

Tjenestedesign med suksess
Dette er ikke første gang Avinor Oslo lufthavn tar i bruk tjenestedesign i sitt arbeid for å sikre en god passasjeropplevelse. Allerede i 2012 jobbet Oslo lufthavn, i samarbeid med Steria og EGGS Design, med tjenestedesignprosjekt «Reisendes opplevelse» for å gjøre passasjerens reise gjennom Oslo lufthavn mer kundevennlig. Dette ble i 2016 kåret i A-magasinet for å være et av 100 viktigste designprosjektene i Norge de siste 100 årene.

- Vi ser at tjenestedesign er svært godt egnet når vi skal utvikle, planlegge og organisere tjenester som skaper bedre passasjeropplevelser her på Norges hovedflyplass. Uten dette verktøyet for å skaffe oss innsikt fra de som faktisk benytter tjenestene våre, ville vi hatt problemer med å løfte tjenestene våre i tråd med det fantastiske bygget vi nå har fått til vår disposisjon, avslutter lufthavndirektøren.

Oslo Airport - Training of employees from EGGS Design on Vimeo.

-------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar