Følg Oslo lufthavn

DHL åpner ny fraktflyrute fra Avinor Oslo lufthavn til Seoul og Shanghai

Pressemelding   •   sep 08, 2017 16:00 CEST

Fra venstre: Trond Ørjan Olsen (DHL), Øyvind Hasaas (Lufthavndirektør, Oslo lufthavn), Frank Appel (CEO Deutsche Post), Martin Langaas (Direktør cargo, Avinor), Henk Venema (Senior Vice President, DHL Global Forwarding), Hans Buhl Østergaard (DHL)

DHL øker sin tilstedeværelse ved Oslo lufthavn og setter opp en ny direkterute fra og med i dag, 8. september.

Oslo lufthavn fortsetter den sterke veksten på flyfrakt og befester med dette sin posisjon som det foretrukne Nordiske knutepunktet for fraktfly ytterligere. Hittil i år har Oslo lufthavn hatt en vekst på 32 % på flyfrakt. Når DHL nå setter opp en ny rute til Seoul og Shanghai to ganger i uken, styrker Oslo lufthavn den allerede sterke veksten i fraktkapasitet til utlandet.

- Vi har i ett års tid samarbeidet tett med DHL Global Forwarding om å etablere nye flyruter som kan betjene den sterke globale etterspørselen etter norsk sjømat, sier Martin Langaas, direktør for cargo i Avinor.

- Dermed vil vi også bringe de ulike regionene i Norge nærmere verdensmarkedene. Avinors tette samarbeid med DHL har resultert i flere nye ruter, deriblant mellom Oslo lufthavn og Lakselv og nå til Seoul og Shanghai. Dette gjør norsk eksport av sjømat mer konkurransedyktig og styrker Oslo Lufthavns posisjon som det ledende knutepunktet for flyfrakt i Norden.

Dette støttes av samferdselsminiter Ketil Solvik-Olsen.

– Norsk sjømat er populært i markeder verden over. Derfor er det viktig å gi slike produkter gode internasjonale fraktforhold. Markedet har lenge prøvd å finne en metode for frakt av sjømat fra Nord-Norge til Asia. Tidligere i år startet DHL en fraktrute fra Lakselv til Oslo. Nå er det også opprettet en avgang fra Oslo til Seoul og Shanghai, og dermed er det mulig å frakte fersk sjømat den lange veien fra Lakselv til Asia på en rask og effektiv måte. Vi er fornøyd med at den nye avgangen nå blir realisert, sier samferdselsministeren.

Kapasiteten fra Lakselv utvides også

- DHL har som mål å være ledende innen sjømatlogistikk fra Norge. Vårt samarbeid med Avinor har vært svært konstruktivt, og det er gledelig å nå kunne presentere enda en rute som er tilpasset sjømatnæringen. Med denne ruten gir vi tidsbesparende forbindelser til Sør-Korea og Kina for våre kunder og tilgang til DHL sitt globale nettverk, forteller Henk Venema, Senior Vice President og Global Head of Network Carrier Management i DHL Global Forwarding.

- Fra Nord-Norge vil vi med dette tilby et helt unikt produkt for landsdelen knyttet opp mot vår eksisterende rute fra Lakselv til Oslo lufthavn. Innen 24 timer vil sjømaten være levert fra Lakselv til markedene i Sør-Korea og Kina. I forbindelse med vår nye rute til Seoul og Shanghai utvides også vår rute fra Lakselv til to avganger i uken, sier Trond Ørjan Olsen, Head of Airfreight, DHL Global Forwarding, Freight Norway.

Den nye ruten fra Oslo lufthavn til Seoul og Shanghai vil bli fløyet to ganger ukentlig, på tirsdager og fredager, med en Boeing 747-400.

-------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar