Følg Oslo lufthavn

Avinor Oslo Lufthavn tildelt prestisjetung miljøpris

Pressemelding   •   jun 23, 2016 11:03 CEST

Dag Falk-Petersen mottok prisen fra Filip Conerlis (Foto: ACI)

Avinor Oslo Lufthavn ble i tirsdag denne uken tildelt Eco-Innovation Award under en tilstelning i Athen. Det er bransjeorganisasjon Airports Council International Europe (ACI) som deler ut prisen.

- Vi er både glade for stolte over å få denne anerkjennelsen for det viktige miljøarbeidet som gjøres på Avinor Oslo Lufthavn, sier konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen, som mottok prisen på vegne av Oslo Lufthavn.

Juryen la spesielt vekt på at Oslo Lufthavn er den første lufthavnen i verden nå leverer jet biodrivstoff til alle flyselskap via det ordinære påfyllingssystemet for flydrivstoff. Dette ble betegnet som et pionerarbeid. Juryen fremhevet også det gode samarbeidet Avinor har fått i stand med drivstoffleverandøren AirBP og flyselskapene Lufthansa Group, KLM og SAS - et eksempel til etterfølgelse for lufthavner over hele verden.

Riktig og viktig miljøskritt

Luftfarten har satt som mål at veksten i flytrafikken skal være klimanøytral fra 2020 og innen 2050 skal CO2-utslippene være halvert.

- Leveransen av jet biodrivstoff på Oslo Lufthavn er et viktige skritt på veien mot en klimanøytral luftfart. Da vi startet leveransen av jet biodrivstoff i januar i år var nettopp noe av hensikten å vise at dette er mulig å gjennomføre. At vårt pionerarbeid nå blir trukket frem som en inspirasjon til lufthavner over hele verden om gjøre det samme er helt i tråd med det vi ønsker å oppnå, avslutter Falk-Petersen.

En rekke miljøtiltak

Juryen fremhevet i sin vurdering av Oslo Lufthavn også en rekke andre miljøtiltak som gjennomføres, i tillegg til jet biodrivstoff-leveransen. Blant annet et banebrytende snøkjøleanlegg, et prosjekt med andre generasjons syntetisk biodrivstoff til tunge kjøretøyer og en rekordhøy kollektivandelen i tilbringertransporten på nær 70 prosent. 

Ingen andre lufthavner i Europa har høyere kollektivandel. Oslo Lufthavn ble tildelt Eco-Innovation Award også i 2014.

-------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 46 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo Lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar