Følg Oslo lufthavn

Åpnet ny ankomsthall for innlandspassasjerer

Pressemelding   •   sep 01, 2016 19:30 CEST

I dag åpnet den nye ankomsthallen for innlandspassasjerer. Dette er den første store delen av anlegget som åpner før nye Oslo Lufthavn offisielt kan åpnes 27. april 2017.

Fra nå av vil innlandspassasjerene komme inn i en flunkende ny hall. Totalt blir det en økning på fem bånd og passasjerene får 15.000 ekstra kvadratmeter sammenliknet med dagens situasjon.

- Vi er glade for å vise frem den første store delen av nye Oslo Lufthavn. Den nye ankomsthallen for innland får stor positiv betydning for alle som ankommer Norges hovedflyplass, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Ny ankomsthall for utlandspassasjerer

For reisene som ankommer fra utlandet skal eksisterende ankomsthall fortsatt benyttes, men i løpet av kort tid blir det som er den gamle ankomsthallen for innland bli gjort om til ankomsthall for utlandspassasjerer.

- Det blir vesentlig større plass til alle som skal bruke flyplassen, enten det er de reisene eller selskapene som bruker områdene. Flyplassen er designet for at den skal være effektiv og ankomsten på innland et godt eksempel på det. Vi får fem ekstra bagasjebånd, hvilket betyr at vi har tretten stykker til sammen, forklarer Falk-Petersen.

Takker de ansatte

Anlegget er åpnet i henhold til tidsskjema, noe lufthavndirektør Øyvind Hasaas er svært tilfreds med:

- Dette er resultatet av et godt samarbeid mellom alle aktørene på flyplassen og ikke minst en betydelig innsats fra våre ansatte. En velfungerende flyplass betyr mye for veldig mange, og dette er og har vært en viktig motivasjonsfaktor for oss underveis i utbyggingen.

Endret reisemønster

Ny ankomsthall gir også endrede rutiner for de reisende. Derfor blir det viktig å følge med på skilting, og ikke bare gå på «autopilot» etter gamle rutiner. Også for alle som skal hente ankommende passasjerer blir det viktig å orientere seg ved ankomst til flyplassområdet.

- Reisen går som normalt, men vi oppfordrer alle til å følge skiltingen på flyplassen, enten man ankommer med fly eller skal hente noen. I tillegg til ny ankomsthall blir det tatt i bruk nye områder på jernbanestasjonen også, sier Hasaas.

Det vil også være mange flyplasshjelpere til stede for å hjelpe passasjerene med svar på spørsmål.

Fortsatt en byggeplass

Frem mot åpningen den 27. april vil det fortsatt være byggeaktivitet mange steder på Oslo Lufthavn, og det vil også de reisende merke.

- Vi er inne i en fase der det er tydelig at det foregår mange byggearbeider på forskjellige steder på flyplassen. Vi forsøker så godt det lar seg gjøre å skjerme de reisende for alle typer støy, men frem mot åpningen i april 2017 vil dette fortsette. Vi takker så langt for tålmodigheten fra de reisende, og håper selvfølgelig på minst mulige forstyrrelser på den daglige driften, avslutter Hasaas.

Nye Oslo Lufthavn åpnes offisielt torsdag 27. april 2017. 

-------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 46 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo Lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar