Følg Oslo lufthavn

Rekordhøy kollektivandel ved Oslo Lufthavn

Nyhet   •   jun 30, 2015 14:45 CEST

Slik var miljøstatus ved Oslo Lufthavn i 2014.

Oslo Lufthavn er Norges største og viktigste trafikknutepunkt, så vel som en av landets største arbeidsplasser. Miljøhensyn er helt grunnleggende for virksomhetens utvikling, og Oslo Lufthavn skal assosieres med miljø på en positiv måte.

Miljørapporten til Oslo Lufthavn for 2014 viser status for miljøaspektene ved flyplassen og beskriver noen av tiltakene som gjøres for å redusere miljøpåvirkningen av aktivitetene på flyplassen.

- Avinors miljøpolitikk og våre egne miljømål og er det som danner rammen for miljøarbeidet ved Oslo Lufthavn, forteller miljøsjef Tom Erling Moen.

Oslo Lufthavns miljøstyringssystem ble i mars 2014 sertifisert etter en EN-NS ISO14001. I juli 2014 ble flyplassen tildelt ACIs prestisjetunge pris «ECO Innovation Award» for systematisk og helhetlig jobb med miljø. Prisen deles ut til den flyplassen som har demonstrert fremragende miljøprestasjoner og en innovativ tilnærming til miljøledelse.

- Vi er opptatt av at vi skal bidra der det lar seg gjøre under våre rammebetingelser. Derfor har vi flere tiltak og styringssystemer som skal gjøre at vårt avtrykk blir minst mulig, sier Moen.

Rekordhøy kollektivandel
Utslipp av klimagasser er av FNs klimapanel definert som vår tids største utfordring. Oslo Lufthavn har årlig kartlagt sin klimapåvirkning i henhold til «The Greenhouse Gas Protocol» og ISO14064-serien.

- Dette betyr at vi utarbeider et klimaregnskap som verifiseres av en uavhengig tredjepart, sier Moen.  

- Klimaregnskapet omfatter utslipp tilknyttet våre egne aktiviteter som er kategorisert som direkte eller indirekte utslipp, samt et utvalg av indirekte utslipp fra andre kilder.

- Oslo Lufthavns ledelse har besluttet at vi ikke skal ha fossile klimagassutslipp fra egen virksomhet innen 2020. For å nå dette ambisiøse målet etablerte vi i juni 2014 et klimaprogram som skal identifisere kort- og langsiktige tiltak for å redusere utslipp av klimagasser for alle utslippskilder ved flyplassen, sier Moen videre.

I 2014 reiste over 24 millioner passasjerer til og fra Oslo Lufthavn. Kollektivandelen ved flyplassen var på rekordhøye 68 %, opp 3 % fra året før, og i særklasse Europas høyeste.

- Dette er gode tall som vi er stolte av, men vi har som mål å nå en kollektivandel på 70 %. Og det mener vi bør være mulig innen få år, avslutter Moen.

Last ned og les Oslo Lufthavns miljøårsrapport under.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar