Følg Oslo lufthavn

Oslo Lufthavn tildelt midler til norskundervisning

Nyhet   •   feb 02, 2015 13:15 CET

Oslo Lufthavn har blitt tildelt midler fra Vox til norskundervisning. Kurset skal ha fokus på å øke både muntlige og lese- og skriveferdigheter til ansatte med annet morsmål, blant annet for bedre å legge til rette for gode passasjeropplevelser.

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, har tildelt Oslo Lufthavn 273.000 kroner til norskundervisning. Prosjektet går fra januar 2015 til juni 2016 og skal dekke tre kurs á 70 timer. Kurset er laget for ansatte hos ISS, SSP og TRN, som er de tre største aktørene i terminalen.

Får bedre innsikt
Temaene i kursene legger opp til å øke forståelsen av Oslo Lufthavn og bedre norskkunnskapen til deltagerne. Kursdeltakerne skal gjennom en servicedel hvor de lærer om flyplassen, hvilke aktører som er her og andre aktuelle temaer som gjør de i stand til å hjelpe de reisende.

Ved siden av passasjeropplevelsene har Oslo Lufthavn hovedansvar for HMS og sikkerhet for både ansatte og reisende ved flyplassen. For å sikre en god sikkerhetskultur og godt fokus på kundeservice har OSL satt krav til språklig kompetanse for alle som arbeider på flyplassen.

- Det er viktig for oss at alle kan sette seg inn i regler og prosedyrer på en god og forsvarlig måte. Vi håper dette kurset skal bidra til bedre forståelse og større mestringsfølelse hos de ansatte, forteller Wendy Wyant, Rådgiver Kompetanseutvikling, hos Oslo Lufthavn.

Bedre språkforståelse er til alles beste
Ved å øke norskkunnskapen hos de ansatte ønsker Oslo Lufthavn å styrke arbeidsmiljøet for alle som jobber på flyplassen. Formålet er at alle deltagerne skal øke sin norskkompetanse og lettere kunne forstå sikkerhetsprosedyrer, HMS og annet informasjonsmateriell.

Alle kursdeltakere skal ved fullført kurs blant annet kunne produsere skriftlige rapporter, avviksrapporter og besvare e-post. Bedre språkkompetanse blant de ansatte vil også gi passasjerene en bedre opplevelse av flyplassen.

- Vi ser bare fordeler med dette samarbeidet. Med bedre norskkunnskaper vil ikke de ansatte kvie seg for å rapportere driftsmeldinger og si fra hvis noe er feil. Det vil også gi de ansatte en enklere hverdag og gjøre de i stand til å yte bedre service til de reisende, sier Morten Ernerstus, regionsdirektør hos ISS.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar