Følg Oslo lufthavn

Motoren i Avinors lufthavn-nettverk

Nyhet   •   apr 27, 2017 11:55 CEST

(Foto: Avinor Oslo lufthavn/Espen Solli)

Avinor driver 45 lufthavner i hele landet. 8 av disse går med overskudd, og Oslo lufthavn spiller en avgjørende rolle i finanseringen av landets mange mindre lufthavner.

Norge er et langstrakt land med spredt bosetting og en avsides lokalisering i Europa. Dette gjør oss mer avhengig av flytransport enn andre land. I en åpen og internasjonalt orientert økonomi med et stort innslag av olje- og gassaktiviteter, maritime næringer og en økende kunnskapsindustri er et godt luftfartstilbud som gir gode forbindelser avgjørende. Luftfart er også viktig for folks velferd i hele landet. Helsereiser, kultur- og idrettsaktiviteter og fritidsreiser til slekt og venner over lengre avstander ville vært vanskelig å gjennomføre uten et godt luftfartstilbud.

Avinors virksomhet er selvfinansiert, noe som innebærer at overskuddet fra de største lufthavnene finansierer driften ved de lufthavnene som går med underskudd.

I 2016 var Oslo lufthavns inntekter på 5,4 milliarder kroner- om lag halvparten av Avinors samlede inntekter. Overskuddet var på 1,9 milliarder. I 2016 gikk om lag 1 milliard kroner til å dekke underskuddet på cirka 37 regionale, lokale og nasjonale lufthavner, og dermed bidra til opprettholdelsen av Norges unike luftfartsnettverk med totalt 45 flyplasser.

- For Norge er det viktig med et velfungerende knutepunkt som Oslo lufthavn, og overskuddet bidrar til å finansiere det øvrige luftfartsnettet i Norge, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar