Følg Oslo lufthavn

Med fokus på miljøvennlige løsninger

Nyhet   •   apr 27, 2017 11:57 CEST

(Foto: Avinor Oslo lufthavn/Espen Solli

Utbyggingen av nye Oslo lufthavn er ferdig, og hele Norges hovedflyplass har tatt i bruk nye og innovative løsninger for å minske eget miljøutslipp.


Avinor Oslo lufthavn har utvidet og blitt nesten dobbelt så stor som tidligere. 117 000 kvadratmeter nybygg står klart til den offisielle åpningen 27. april 2017. Miljø og utslipp har vært styrende for både prosjektering og bygging. De nye bygningene har oppnådd den internasjonalt anerkjente miljøsertifiseringen BREEAM Excellent, med svært god margin.

- Vi er opptatt av å jobbe så klima- og miljøvennlig som mulig og dette har vært en viktig forutsetning i hele utbygningsprosjektet også, sier utbygging, og terminaldirektør, Thorgeir Landevaag.

Miljøvennlige byggevarer
Utbyggingsprosjektet ved nye Oslo lufthavn har vært et forbildeprosjekt for miljø- og klimagassvennlige byggematerialer. Utstrakt bruk av treverk har vært et bevisst klimavalg. Bærebjelkene for taket og gulvet i pr nord er i tre, og hele taket på den nye piren er også dekket av kortreiste eikeplanker. Alt treverk er dokumentert bærekraftig hugget.

- Vi har også brukt klimabetong som er produsert med om lag halvparten av klimagassene som trengs for å produsere ordinær betong. Mye av metallet stammer fra resirkulert metall som er smeltet om og gjenbrukt. Det er utelukkende valgt materialer med svært lav avgassing til innemiljø. Dette for å skape et godt inneklima for både passasjerer og de som arbeider i terminalen, forklarer Landevaag.

 Vunnet miljøkåring
Utbyggingsprosjektet er kåret til «Nordic Best Practice»-prosjekt i en ny, nordisk veileder for anskaffelse av miljøvennlige byggevarer. Det omfatter både hvordan utbyggingen har gått frem, hvilke metoder som er brukt og hvilke krav som er satt.

Les rapporten her: http://ngbc.no/wp-content/uploads/2015/10/veileder_anskaffelse_A4_tiltrykkNY.pdf

Innovative energiløsninger
Som en del av utbyggingsprosjektet ble det etablert et termisk snølager nord for terminalbygget. Her samler Oslo lufthavn opp ren snø fra vinteren som lagres under sagflis. Smeltevannet hentes ut fra bunnen og brukes til å kjøle ned pir nord på sommerstid. Terminalen varmes opp med varme fra avløpsvann og varme fra grunnen.

- De nye bygningene er bygget med såkalt «passivhusstandard». Det betyr blant annet ekstra isolasjon i gulv, vegger og tak og svært tette vinduer sammenlignet med bygninger oppført etter gjeldende byggeforskrifter. Resultatet blir lavt energiforbruk i drift. Vi har mottatt passivhus-støtte fra ENOVA for løsningen som ble valgt, sier Landevaag

Godt klimagassregnskap
Det er utarbeidet klimagassregnskap for de nye terminalbyggene ved bruk av Statsbyggs klimagassverktøy. Regnskapet viser at valg av klimavennlige bygningsmaterialer har gitt hele 43 prosent utslippsreduksjon, sammenlignet med bygget slik det så ut på tegnebrettet før de klimareduserende tiltak ble iverksatt. Her har arkitekt og entreprenører gjort en kjempejobb med å finne klimavennlige produkter i samsvar med klimakravene i prosjektet.

Klimagassregnskapet viser at passivhus og klimavennlig energiforsyning gir store klimagevinster. Hele 35 prosent reduksjon i utslipp sammenlignet med et ordinære bygg oppført i henhold til norske byggeforskrifter, sier Landevaag.

Kildesortering
I utbyggingsperioden har Oslo lufthavn kildesortert en svært høy grad av byggeavfallet. Forskriftskravet er på 60 prosent, men på Oslo lufthavn har hele 91 prosent byggeavfallet blitt kildesortert.

Gjenbruk av bygningselementer
Som en innovativ løsning i utbyggingsprosjektet har mye av byggeavfallet fra Oslo lufthavn blitt demontert for gjenbruk. Et godt eksempel er byggeveggen som skilte den opprinnelige terminalen fra byggeplassen mot pir nord, som nå blir til et veteranbilmuseum.

Det provisoriske bygget som stod over utbyggingen av jernbanestasjonen blir til en ny låve, og all betong som er revet er tatt vare på for ny bruk som kvalitetsmasser.

Ingen miljøutslipp
Det har ikke vært noen utslipp som har gitt miljøskade på grunn eller grunnvann i utbyggingsfasen. Alle småuhell er rapportert inn og ryddet opp i omgående.

Gode erfaringer til nye prosjekter
Miljø er fullt integrert i den ordinære prosjektstyringsmodellen i utbyggingsprosjektet. Dette drar Avinor nå veksler på og nytte av i videreutviklingen av konsernets prosjektstyringsmodell for å ivareta miljøhensyn i nye byggeprosjekter. Dette innebærer nye samhandlingsrutiner mellom alle involverte aktører i et utbyggingsprosjekt. Det har også gitt nye krav og rutiner for å effektivt håndtere og kontrollere miljøkrav i alle faser – fra prosjektering til ferdigstillelse av bygg og anlegg.

- Denne metodikken er tuftet på ideen om både pisk og gulrot i form av kombinasjon av tydelige miljøkrav og veiledning samt tydelig ansvarsfordeling.

- I sum er vi godt fornøyd med hvilken rolle våre miljøinitiativ har tatt i prosjektet. Vi har spilt hverandre gode i og sammen flyttet norsk byggebransje et skritt i retning av det grønne skiftet, avslutter Landevaag.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar