Følg Oslo lufthavn

Luftig miljøprosjekt på Oslo Lufthavn

Nyhet   •   jul 12, 2016 09:38 CEST

Kjell Martin Ellingsdalen, Bengt Fredrik Straith, Grethe Østby Stave og Henning Bråtebæk kan fornøyd slå fast at prosjektet er en foreløpig suksess (Foto: Avinor Oslo Lufthavn)

For å bedre nedbrytingsbetingelsene i områder utsatt for høy konsentrasjon av avisningsvæske, sørvest for vestre rullebane, har Oslo Lufthavn siden 2011 hatt et pilotprosjekt der målet er å se på effekten av å tilføre luft til jord og grunnvann. Lufteprosjektet har så langt gitt svært gode resultater.

Hvert år blir det benyttet mellom tusen og to tusen tonn propylenglykol på Oslo Lufthavn for å avise fly før de tar av. I tillegg saltes det med kaliumformiat for å unngå glatte landingsbaner. Noe av disse kjemikaliene vil havne i grøntområdene langs landingsbanene.

- Dette er en type forurensning som ikke er farlig for mennesker, og bakteriene i jorda vil som regel selv klare å bryte dem ned. I de høyest belastede områdene kan jord og grunnvann imidlertid ha behov for hjelp, sier avdelingssjef for Vann- og avløpshåndtering, Grethe Østby Stave.

Gode resultater

Det meste av kjemikaliene samles opp i egne system før de renner av fly og asfalt, men ca. 10 prosent av glykolen vil følge med flyene ut til de grønne stripene langs banene. Disse stripene er designet med tanke på at naturen selv skal håndtere denne type forurensning. Det er for eksempel ikke tilfeldig hvilke planter som vokser langs banesystemene.

- Nedbryting av glykol og formiat skjer ved at kjemikaliene er «mat» for bakterier som finnes naturlig i bakken. Ulempen er imidlertid at bakteriene forbruker oksygen mens de spiser, og forholdene for det som lever i bakken blir oksygenfattig og utfordrende å leve i, forklarer Stave og tilføyer:

- Pilotprosjektet har gitt gode resultater og har vist at vi på lang sikt vil bidra til å reetablere naturlige forhold i grunnen dersom tilstrekkelig mengde oksygenrik luft tilføres til bakken.

Anlegget skal leve i tjue år

Planlegging av neste trinn av «Lufteprosjekt vestre rullebane» ble satt i gang høsten 2014, og boring av nærmere 70 luftebrønner ble utført sommeren 2015. Våren 2016 er det gravd ca. 1000 meter grøfter og lagt ned 12.000 meter med brønnrør, lufterør, trekkerør og strømkabler. Rør og kabler er koblet til 3 containere med aggregat som sørger for at luft blir pumpet ut til brønnene.

Offisiell åpning av Lufteprosjektet ble foretatt 15. juni 2016.

-Vi er heldige som har intern kompetanse og ressurser som vi kan bruke på tvers for å oppnå det vi har fått til i dette prosjektet. I tillegg har vi fått verdifull ekstern bistand fra blant annet Cowi, sier Stave.

Lufteanlegget er konstruert slik at det skal kunne stå i 20 år. For overvåking og dokumentasjon av at tiltaket fungerer som planlagt skal det bores prøvetakingsbrønner vest for Luftebrønnene.

Fjerner kjemikalieholdig snø

Lufteprosjektet er det mest omfattende, men på ingen måte det eneste tiltaket som gjennomføres for å ta vare på jord og grunnvann på OSL. Hver vinter fjernes kjemikalieholdig snø fra de belastede områdene langs rullebanen.

- Dette gjøres dersom det er mye snø i grøntområdene, og det har vært et stort forbruk av avisingskjemikalier ved avisingsplattformene eller på takse- og rullebaner. Snøen blir da lagt på et område inne på lufthavnen med kontrollert avrenning til oppsamlingsbassenger, forklarer Stave.

Gjødsler for å bryte ned kjemikalier

Andre tiltak er å gjødsle de aktuelle områdene med kalksalpeter; noe som gir bakteriene nok næring til å bryte ned avisingskjemikaliene til ufarlige bestanddeler. Gjødsling gjennomføres to ganger per år.

- Vi har også en del andre muligheter, blant annet pumpe- og vanningstiltak dersom vi påviser kjemikalier i en enkelt grunnvannsbrønn, avslutter Stave.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar