Følg Oslo lufthavn

Første lufthavn i Europa: Tester ny rullebanemerking

Nyhet   •   okt 17, 2014 11:00 CEST

Som første europeiske lufthavn tester Oslo Lufthavn ut en ny måte å merke rulle- og taksebanene sine på.

Rulle- og taksebaner på en flyplass består av langt mer enn asfalt eller betong. Blant annet skal banene males og merkes, både med streker og større baneskilt. Baneskiltene viser vei for pilotene. Alle rullebaner og taksebaner har egne fonetiske betegnelser, A – Alfa, B – Bravo også videre, og skal gi en pilot de beste forutsetninger for å finne veien fra landingsbanen og til gate. Ved landing får pilotene opplyst hvilke taksebaner de skal følge, og dette gjør at piloter som aldri har vært på Oslo Lufthavn tidligere, effektivt finner veien til gate. 

Tester AirMark
Baneskiltene slites i løpet av en vintersesong med snømåking og vinterdrift, og hver vår og sommer må alle skilter merkes på nytt. Når dette gjøres må området sperres for trafikk, hvilket påvirker trafikkavviklingen på flyplassen.

- Det er utfordrende å holde bakkemalte skilt med god synlighet gjennom hele året. Når våren kommer burde alt merkes på nytt, men det er selvsagt ikke praktisk mulig å være alle steder samtidig, forklarer Thomas Toftevåg, seksjonsleder for Plassvedlikehold ved Oslo Lufthavn.

For å spare kostnader og minske ressursbruk har man valgt å se på alternative metoder. Oslo Lufthavn tester derfor denne høsten ut produktet «AirMark» som første europeiske lufthavn. AirMark er banemerking laget av et såkalt termoplastisk materiale, plast som kan formes på nytt ved oppvarming, og skal ha en levetid som er mye lengre enn tradisjonell banemaling.

- Merkemaling har vært et tema som har vært diskutert nasjonalt og internasjonal, og i Nord-Amerika er termoplast et produkt som har vært benyttet med godt resultat. Denver Airport har mye vinter, og de har svært gode erfaringer med AirMark, forklarer Toftevåg.

Oslo Lufthavn lagt ut tre bakkemalte skilt for å teste disse i sine egne operative og klimatiske forhold.

- Å legge ut de termoplastiske skiltene tar to-tre timer per skilt. Dette er bortimot den samme tidsbruken som det tar å male om skiltene på den tradisjonelle måten, sier Toftevåg.

- Det er også flere forhold som skal være positive som vi ser frem til å få testet ut her. Termoplastiske skilt skal ha en levetid på 8-10 år, noe som sterkt reduserer vår tilstedeværelse på rulle- og taksebaner og som igjen betyr økt kapasitet på lufthavnen. Videre vil synligheten være god under og etter vintersesongen. Dermed kan vi prioritere andre viktige arbeidsoppgaver ved flyplassen, avslutter Toftevåg.

FAKTA
AirMark leveres av LKF Vejmarkering A/S i Danmark med A-Merking AS som norsk importør. A-Merking kontrakt om levering av merkemaling til alle Avinors flyplasser.

Materialet som brukes er en miljøvennlig termoplast som er prefabrikert. Med dette menes det at selve skiltet er ferdigprodusert på fabrikk. Skiltene kommer i store ruller.

Man varmer først opp banedekket med åpen flamme, slik at all fuktigheten forsvinner. Fuktighet i grunnen under montasje må ikke forekomme, da vil produktet løsne etter montering. Deretter må man ha en spesiell primer som gir en ekstremt god vedheft mellom termoplatsen og underlaget. Man benytter samme primer om det er asfalt, betong eller belegningsstein. Deretter rulles produktet, AirMark, utover området som er primet.

Etter dette starter den mest tidkrevende delen av monteringen. Det benyttes en selvgående maskin som er rundt 9 meter bred. Denne avgir en infrarød varme ned på materialet. Temperaturen under brennerne kan komme opp til 1200 °C. Maskinen beveges nå sakte, men sikkert over AirMark-produktet som smelter og binder seg med primer og underlaget. Når man har smeltet ned hele merket, og dette har kjølnet kan man igjen åpne for flytrafikk i området.

Kommentarer (1)

    Vårt firma A-Merking AS er importør av produktene som er nevnt i artikkel. Som første flyplass i Europa tester OSL ut disse ny produktene. Vi må bare få kommentere at dette forteller litt om hvor "fremoverlent" og innovative OSL er med hensyn til ny teknologi. Oppmerking Av flyplasser idag, foregår faktisk på samme måte som på 1980 tallet. Det er på høy tid at man tenker litt nytt og forsøker med nye produkter som kan bedre sikkerheten ytterligere og gi en bedre holdbarhet i forhold til levetid på materialet. Vi håper vi får anledning til å delta i fremtidige prosjekter med nye og forbedrede produkter.

    - Bernt Liavaag - 18-10-2014 09:55 CEST

Legg til kommentar

Kommentar