Følg Oslo lufthavn

En VA-nlig dag på jobben!

Blogginnlegg   •   nov 26, 2014 08:40 CET

Kjell Martin Ellingsdalen måler antall meter ned til grunnvannet før det pumpes opp vann som skal prøvetas (Foto: Oslo Lufthavn) 

I denne bloggen treffer vi personene som blant annet sørger for at drikkevann kommer frem til passasjerene. Innlegget er ført i pennen av Grethe Østby Stave, som er avdelingssjef, vann- og avløpshåndtering. 

En VA-nlig dag på jobben

En vanlig dag på jobb for en VA-tekniker er både krevende, spennende, innholdsrik og svært variert, og jeg er så heldig å få være sjef for denne gjengen.  En VA-tekniker har blant annet ansvaret for å få ledet drikkevann og brannvann trygt rundt på flyplassen og han har ansvar for at vann forurenset med kloakk eller kjemikalier ikke havner i elver, bekker eller grunnvannet under flyplassen. Teknikerne samarbeider mye med andre avdelinger fordi de har en del utstyr og kunnskap som andre ikke har; og omvendt.

Rengjøring og vedlikehold

Det kan være stor forskjell på vinter- og sommeroppgaver for en VA-tekniker. En av sommeroppgavene er rengjøring og vedlikehold. VA-avdelingen har blant annet ca. 75 pumpestasjoner, ca. 250.000 meter med ledninger og 9 store basseng som må holdes rene og i stand.

De største bassengene er på 37.500 m3 og mellomlagrer vann med formiat fra baneavising. Formiat legges ut på rullebanene om vinteren for å fjerne is. Fra bassengene blir formiatet sendt videre til det kommunale renseanlegget.Gjennom vinteren samler det seg mye slam i bunnen av bassengene, og teknikerne må derfor heises ned og spyle dem rene før en ny vintersesong tar til. Fordi jobben er viktig for å unngå forurensning, synes teknikerne det er meningsfullt selv om det er slitsomt.

Rengjøring og vedlikehold kan også bestå i og demontere, gjøre rent og smøre opp et renseanlegg for de som skal vaske brøytebilene sine om vinteren. Det er et teknisk komplisert anlegg, men som en VA-tekniker har gode forutsetninger for å sette seg inn i. De blir lett kontaktet av andre fordi de er gode problemløsere.

Prøvetaking

Fordi flyplassen ligger oppå et stort område med grunnvann, er vi pålagt å ta prøver av vannet med jevne mellomrom. Det finnes totalt sett opp mot 500 prøvepunkter, og teknikerne har en egen prøvetakerbil til denne jobben.

Tv-kjøring og brønninspeksjon

Av og til skjer det noe med ledningsnettet vårt som gjør at vannet ikke kommer dit det skal. En mulig metode for å finne årsaken er å benytte et eget tv-kamera bygget spesielt for å kunne fires ned i brønner og bortover i ledninger. Kameraet er koblet til en skjerm slik at man kan følge med på hva som skjer nede i ledningsnettet.

Teknikerne jobber ofte to og to sammen, og har funnet en god tone som gjør at de lett løser det som dukker opp av problemer. Det er også godt samarbeidsklima avdelinger imellom. Når for eksempel VVS-avdelingen har behov for hjelp med sine kjølebrønner, stiller våre VA-teknikere opp. En annen gang er det en VA-tekniker som får hjelp av en VVS-tekniker.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar